2011 – Xia Mian Guan, Galaxy Resort & Casino in Cotai City, Macau

Fitting Out Works